Biológiáról, könnyen és egyszerűen

Gergely Iski
Tanár:

Gergely Iski

Tantárgy:

biológia

Oktatási helyszínek:
  • Gödöllő, Magyarország

Oktatás részletei:
Középiskolások számára órák, korrepetálások, felkészítések vizsgákra biológia és a hozzá kapcsolódó tantárgyakból (matematika, kémia, fizika) komplex biológiai jelenségek törvényszerűségek alapos átlátása és megértése céljából. Mindezt azért, hogy a megszerzett tudásanyag ne csak bemagolt világhoz nem köthető információ legyen, hanem használható tudásként álljon rendelkezésre, amely több lábon áll. Az órák alapját a középisklások számára a mindenkori illetékes minisztérium által kiadott érettségi vizsgakövetelmény adja, amely egyértelműen rögzíti, hogy közép vagy emelt szinten mi az elvárható tudásanyag. Egy óra 60 perc. Az óra menetrendjében helyet kap a számonkérés (általában menet közben 5-10 perc kb.). Az oktatás jellege előadás és aktív párbeszéd jellegű, a hallgató gondolkodásmódjának megismerése céljából. Szülők felé rendszeres visszajelzés. Jómagam 10 éves kutatási múlttal rendelkező biotechnológus vagyok, oktatási tapasztalattal (egyetemi órák, biológiai érettségi felkészítések).